Là những sản phẩm được chọn mua nhiều nhất trong hệ thống cửa hàng MEM's DELI